De impact van het coronavirus op de toeristische sector.

De coronacrisis zorgt vandaag de dag voor heel wat problemen. De bevolking is genoodzaakt binnen te blijven, mensen verliezen hun job enz. Voor bedrijven in verschillende sectoren is dit een zeer zware periode. Ook de toeristische sector blijft niet gespaard.

In deze blog bieden we u een overzicht van de hedendaagse toestand binnen de toeristische sector waarin ASL Travel actief is.  Aan de hand van cijfergegevens, bronnen enz. wordt dit zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Financieel verlies

De coronacrisis heeft een zeer grote impact op de toeristische sector. Het hoofd van het World Tourism Forum Institute zei dat er wereldwijd een verlies van minimum 1 biljoen dollar verwacht wordt. Als we dit omrekenen naar Euro, komen we op ongeveer 925 miljard euro. Verder zou op dit moment wereldwijd al meer dan 555 miljoen euro verloren zijn gegaan. Daarnaast zou 70% van de bedrijven in de toeristische sector al gestopt zijn met hun activiteiten (Aslanhan, 2020).

Wanneer we deze verliezen specifieker voor het Vlaams- en Brussels Gewest bekijken, krijgen we onderstaande tabel (u kan op iedere tabel, grafiek, … in deze blog klikken voor een grotere weergave).

Er wordt geschat dat er per maand 1.7 miljard euro omzet verloren zal gaan. Dit in het Vlaams- en Brussels gewest samen. Deze berekeningen werden o.a. gemaakt op basis van alle uitgaven binnen de toeristische sectoren in deze gewesten. Verder werden de uitgaven van zowel de toeristen als niet-toeristen meegeteld. Zo werden dus bijvoorbeeld ook de uitgaven van een Vlaming die een fietstocht maakt en ergens iets ging drinken (toen dit nog mocht) hierin verwerkt (Nijs & Valcke, 2020).

Trends in het aantal vluchtboekingen

Ook volgende grafieken zijn dramatisch. Deze eerste grafiek geeft een overzicht van het aantal passagiers dat vanuit Italië naar Brussel vliegt. Hierbij vergelijkt men de jaren 2018, 2019 en 2020 met elkaar. Dit zijn bovendien alleen de boekingsgegevens komende van Amadeus (computersysteem dat ontworpen is voor luchtvaartreserveringen). Dit is echter nog steeds een groot aandeel van alle boekingen (Nijs & Valcke, 2020).

De blauwe curve heeft betrekking tot 2020. Vanaf 10 februari 2020 daalt het aantal boekingen richting Brussel sterk. Twee weken later (24 februari) blijkt dat het aantal boekingen nog maar de helft is van de boekingen die gemaakt waren in 2019 rond diezelfde periode. Op 9 maart 2020 waren er nog slechts zeven boekingen. Dit is dus het laagste punt van de blauwe curve. Daarna stijgt deze lichtjes en vervolgens stagneert de curve weer. Dit is geen groot verschil. We kunnen dus besluiten dat tot 16 maart de situatie ongeveer hetzelfde bleef (Nijs & Valcke, 2020).

Ook de boekingen naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk moeten eraan geloven.

Blauw staat ook hier weer voor 2020. We zien dat er vanaf eind februari een grote daling is. Dit voor beide grafieken. De reden hiervoor zou zijn dat rond die tijd de (negatieve)communicatie rond het reizen zich wereldwijd snel verspreidde. Verder bereikte op 16 maart de blauwe curve van de bovenste grafiek bijna het nulpunt. Bij de onderste grafiek was dit zelfs het geval (Nijs & Valcke, 2020).

Gesloten grenzen

De vermindering van het aantal vluchten heeft uiteraard ook te maken met de verschillende landen die hun grenzen sluiten. Deze grafiek toont de landen die op 2 april 2020 hun grenzen volledig- of gedeeltelijk gesloten hadden.

Ongeveer 93% of 7.2 miljard mensen leven in landen met reisbeperkingen. Daarvan zouden 39% of ongeveer 3 miljard van de bevolking in landen leven waarvan de grenzen volledig gesloten zijn voor niet-burgers en niet-inwoners zoals nieuwe immigranten, zakenreizigers en toeristen (McCarthy, 2020).

6

(McCarthy, 2020)

Online zoekverkeer

Volgende grafiek toont een overzicht van het online verkeer (bezoeken van websites, …) in verschillende sectoren. Deze resultaten hebben betrekking op de periode van 6 januari t.e.m. 22 maart (Statista.com & Clement, 2020)

Het is natuurlijk wel te verwachten dat de toeristische sector hier slecht scoort. Mensen zijn vandaag de dag helemaal niet bezig met reizen. Zo is het online verkeer naar websites in deze sector gezakt met maar liefst 56.8%. Daardoor komt ‘tourism’ op de voorlaatste plaats te staan. Aan de andere kant zien we een zeer sterke groei in de online traffic naar websites van supermarkten. Ook ‘media’ stijgt sterk. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een groot deel van de bevolking die in quarantaine zit. Mensen moeten zich uiteraard blijven bezighouden. Het zou kunnen dat ze bijvoorbeeld vaker kijken naar films of series op Netflix, programma’s op bijvoorbeeld de site van VTM of vaker digitale kranten lezen.

2

(Statista.com & Clement, 2020)

Reisplannen

Door de vele grenzen die sluiten en de negatieve reisadviezen, passen mensen hun reisplannen aan. Uit een onderzoek naar de impact van het coronavirus op deze plannen, kwamen volgende resultaten.

Dit onderzoek werd gedaan bij 1509 respondenten uit het Verenigd Koninkrijk. 27% Van de respondenten gaf aan dat ze hun vakantieplannen gingen uitstellen. Verder werd 11% verplicht hun vakantie die al geboekt was te annuleren. Tot slot gaf nog 8% van de respondenten aan dat ze vrijwillig hun reeds geboekte vakantie annuleerde. Dit alles uiteraard door de angst, negatieve reisadviezen etc. Mocht dit onderzoek in België gebeurd zijn, zouden deze resultaten waarschijnlijk niet lager liggen.

(Statista.com & Luty, 2020)

Wat nu met de jobs?

Door de vele bedrijven die sluiten, minder werk dat moet worden verricht, … worden mensen vaak op economisch werkloos geplaatst of verliezen ze zelfs gewoon hun job.

Uit een rondvraag (derde keer) van Het Nieuwsblad in samenwerking met het bureau Ipsos bleek dat 1 op de 8 belgen tussen de 25 en 54 jaar vreest voor zijn of haar job. Dit komt dus overeen met 12.5%. Toen Het Nieuwsblad de eerste bevraging deed, stond dit percentage nog maar op 5%. Dit geldt bovendien voor alle sectoren tezamen(Baumers, 2020).

Laten we dit even specifieker voor de toeristische sector bekijken.

Virginia Messina, managing director bij The World Travel and Tourism Council (WTTC), deelde hierover enkele cijfers mee tijdens een interview. Mevrouw Messina zei dat er in de reis- en toeristische sector maar liefst 50 miljoen jobs wereldwijd verloren kunnen gaan. Hiervan zou ongeveer 30 miljoen in Azië zijn, 7 miljoen in Europa en 5 miljoen in Amerika. De overige 8 miljoen liggen verspreid over andere continenten (Faus, 2020).

Het voorgaande kunnen we zelfs nog specifieker gaan voorstellen. De grafiek aan de rechterkant geeft een overzicht van de voorspellingen naar het aantal jobs die verloren kunnen gaan. Dit ook in de reis- en toeristische sector en opgedeeld per land.

Voor België is er echter geen voorspelling gemaakt. Stel dat we het gemiddelde nemen van onze buurlanden die in de grafiek zijn opgenomen, dan komen we op:

  • 1.6 mln. (Duitsland) + 1 mln. (het Verenigd Koninkrijk) + 0.8 mln. (Frankrijk) + 0.2 mln. (Nederland) = 3.6 mln.
  • 3.6 mln. / 4 = 0.9 mln.

Via deze berekening komen we dan op een totale voorspelling van 0.9 miljoen of 900.000 jobs die verloren kunnen gaan in België.

(Statista.com & Lock, 2020)

Annulaties van zakenreizen

De laatste grafiek is er één die ook voor een groot deel invloed heeft op ASL Group. Deze grafiek gaat namelijk over het aantal opschortingen van zakenreizen in verschillende regio’s. Dit uiteraard door het coronavirus. Alle resultaten uit deze grafiek komen van leden van de Global Business Travel Association (GBTA). Er werden voor dit onderzoek wereldwijd 1095 leden ondervraagd.

In China zou maar liefst 95% van de zakenreizen worden opgeschort. Voor Europa staat dit percentage op 51%. Dit is dus m.a.w. de helft van de zakenreizen. Uiteraard kunnen deze gegevens net zoals alle voorgaande gegevens uit dit rapport nog veranderen. Dit bijvoorbeeld wanneer er nog strengere maatregelen komen, als de verspreiding van het coronavirus blijft aanhouden etc.

(Statista.com & Lock, 2020b)

Conclusie

Het is dus duidelijk dat de hele toeristische sector sterk getroffen wordt door het coronavirus. De combinatie van gesloten grenzen, negatieve reisadviezen, angst bij de bevolking, … maakt het quasi onmogelijk om hier zonder problemen doorheen te komen.  Bovendien is deze coronacrisis van een niveau dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dit zorgt ervoor dat het voor vele bedrijven een kwestie is van “leven of dood”.

 

We hopen dat we u bij deze een duidelijker beeld konden geven over de toestand in de toeristische sector. Deze grafieken kunnen uiteraard nog wijzigen naargelang de veranderingen in deze crisis. ASL Travel is voor de duidelijkheid geen eigenaar van deze grafieken. Deze komen van Toerisme Vlaanderen en Statista.com.

Uiteraard zijn er nog vele andere sectoren die zwaar getroffen worden door het virus. Laten we daarom samen hopen dat deze coronacrisis zo snel mogelijk achter de rug is. ASL Travel wenst iedereen veel sterkte toe in deze periode.

Togheter we can do this!

Bronnen

Aslanhan   , U. A. (2020, 21 maart). Coronavirus could cause $1 trillion damage to tourism. Geraadpleegd op 2 april 2020, van https://www.aa.com.tr/en/economy/coronavirus-could-cause-1-trillion-damage-to-tourism/1774205

Baumers, K. (2020, 20 maart). Grote coronapeiling: één op de acht vreest zijn job kwijt te raken door coronavirus, ook angst voor besmetting. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://www.nieuwsblad.be

Faus, J. F. (2020, 17 maart). This is how coronavirus could affect the travel and tourism industry. Geraadpleegd van https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation/

McCarthy, N. (2020, 2 april). The Status Of Global COVID-19 Border Closures. Geraadpleegd op 3 april 2020, van https://www.statista.com/chart/21326/coronavirus-border-closures/

Nijs, V. N., & Valcke, S. V. (2020). Monitoring trends toerisme en coronavirus update 24/03/2020 (Update 24/03/2020). Geraadpleegd van https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents/200324_CoronaMonitoring_Trends_PDF.pdf

Statista.com, & Clement, J. C. (2020). Coronavirus online traffic impact by industry 2020 [Dataset]. Geraadpleegd van https://www.statista.com/statistics/1105486/coronavirus-traffic-impact-industry/

Statista.com, & Lock, S. L. (2020a). Loss in global tourism jobs due to COVID-19 by country 2020 [Dataset]. Geraadpleegd van https://www.statista.com/statistics/1107475/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/

Statista.com, & Lock, S. L. (2020b). Regions business travel will be halted due to coronavirus worldwide 2020 [Dataset]. Geraadpleegd van https://www.statista.com/statistics/1104071/coronavirus-business-travel-suspension/

Statista.com, & Luty, J. L. (2020). COVID-19: impact on vacation plans in the UK 2020 [Dataset]. Geraadpleegd van https://www.statista.com/statistics/1105660/covid-19-impact-on-vacation-plans-in-the-uk/