Disclaimer

Met onze website verstrekken uitleg en informatie over onze manier van werken en de eigen programma’s in het bijzonder. Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en de inhoud van onze website kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en actualiteit van de informatie die wordt weergegeven.
Wij raden u daarom ten zeerste aan om altijd de juistheid van de informatie bij ASL Travel te verifiëren. Door gebruik te maken van onze website verklaart u dat u ASL Travel en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Informatie in de externe websites waarnaar deze databank linkt, valt onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke makers.
Wij gaan er vanuit dat u bij boeking kennis heeft genomen en akkoord gaat met onze reisvoorwaarden.

 

Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien
Hoewel artikel 80 van de handelspraktijkenwet bij de verkoop op afstand in een termijn van 7 werkdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.
Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.